Կիրառման բնագավառը

Էսպումիզան® Կիրառման բնագավառը`

  • բարձր գազառաջացման, օրինակ վքնածության (մետեորիզմի) կամ գազերի բարձր կուտակման , գերլցման զգացողության  պատճառով առաջացող աղեստամոքսային տրակտի կողմից գանգատների առկայության դեպքում ախտանիշային բուժման համար,
  • որովայնի խոռոչի շրջանում ախտորոշիչ հետազոտությունների, ինչպիսիք են, օրինակ ռենտգենագրությունն ու սոնոգրաֆիան (ՈՒՁՀ), անցկացմանը նախապատրաստելու համար:

Մի՛ ընդունեք Էսպումիզանը® հետևյալ դեպքերում՝

  • Եթե ունեք ալերգիա սիմետիկոնի, դեղին «արևամուտի» FCF (E110), մեթիլպարահիդրոքսիբենզոատի (Е218) կամ տվյալ դեղամիջոցի ցանկացած այլ բաղադրիչի նկատմամբ։

 

Սիմետիկոնի գործողության մեխանիզմը