Կիրառման բնագավառը

Կիրառման բնագավառը

  • բարձր գազառաջացմամբ պայմանավորված աղեստամոքսային տրակտի կողմից ֆունկցիոնալ խանգարումների ախտանիշային բուժման համար, օրինակ վքնածության (մետեորիզմի) կամ որովայնում գերլցման զգացողության առկայության, ինչպես նաև նորածինների մոտ աղիքային խիթի (երեքամսականների աղեխիթ)  դեպքում,
  • որովայնի խոռոչի շրջանում ախտորոշիչ հետազոտությունների, ինչպիսիք են, օրինակ ռենտգենագրությունը, ԳՁՀ (ուլտրաձայնային հետազոտություն), գաստրոսկոպիան, անցկացմանը նախապատրաստելու համար,
  • որպես փրփրամարիչ լվացող միջոցներով (մակերեսային ակտիվ նյութեր) թունավորումների ժամանակ։

Հակացուցում

  • Եթե ունեք ալերգիա սիմետիկոնի կամ տվյալ դեղամիջոցի ցանկացած այլ բաղադրիչի նկատմամբ:

 

 

Գրանցված վկայականի սեփականատերը և արտադրողը՝ Բեռլին-Խեմի ԱԳ 
(Մենարինի գրուպ) Գլինիկեր Վեգ 125 12489 Բեռլին Գերմանիա

 

Սիմետիկոնի գործողության մեխանիզմը